Sistema de riego beneficia a agricultores de Honorato Vásquez